Kontakt

Telefon: Rafal Nowakowski (313) 429 0600
E-mail: info@telewizjadetroit.com

Telewizja Detroit / Detroit Polish TV

Telewizja Detroit jest darmowym serwisem informacyjnym dla wszystkich osob na calym swiecie zainteresowanych sprawami polonijnymi w Detroit oraz Windsor.